Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Wiedzy o Teatrze

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
  Wydział Wiedzy o Teatrze
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Polonistyki
  Ocena: brak danych

Historia dramatu i teatru powszechnego – Standardy kształcenia

Teatr i dramat antyku. Teatr ¶redniowieczny. Teatr i dramat elżbietański. Commedia dell’arte. Teatr hiszpański złotego wieku. Klasycyzm francuski. Teatr niemiecki przełomu XVIII i XIX wieku. Europejski teatr romantyczny. Dramaturgia francuska Drugiego Cesarstwa. Dramaturgia europejska przełomu XIX i XX wieku. Wielka Reforma Teatralna. Ewolucja gatunków oraz form dramatycznych i teatralnych. Prezentacja wielorakich zjawisk życia teatralnego.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/