Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Wiedzy o Teatrze

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
  Wydział Wiedzy o Teatrze
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Polonistyki
  Ocena: brak danych

Historia dramatu i teatru polskiego – Standardy kształcenia

Staropolski dramat i teatr religijny. Życie teatralne XVI i XVII wieku. Teatry magnackie. Organizacja i rozwój zawodowego teatru publicznego. Gatunki dramatyczne oświecenia. Najważniejsze ośrodki teatralne XIX wieku: Warszawa, Lwów, Kraków. Życie teatralne XIX-wiecznej prowincji. Dramaturgia romantyczna. Dramaturgia krajowa drugiej połowy XIX wieku. Teatr i dramat Młodej Polski. Życie teatralne dwudziestolecia międzywojennego. Pionierzy współczesnego teatru. Główne zjawiska życia teatralnego PRL.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/